Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Fibrecount is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die via deze internetsite verzameld worden. Ze kunnen gebruikt worden voor dienstverlening aan klanten en voor bepaalde marketingactiviteiten. Uw persoonlijke gegevens worden niet overgemaakt aan derden. U kan ten allen tijde uw persoonlijke gegevens nakijken, en zo nodig verbeteren. Hiervoor volstaat het om een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een recto verso kopie van uw identiteitskaart, te versturen naar het volgende adres:

Fibrecount NV
t.a.v. MarCom afdeling
Vluchtenburgstraat 13
2630 Aartselaar

Indien u bezwaren hebt tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, kan u dat eenvoudig melden door een e-mail te sturen naar veerle.beyen@kiwacompliance.be .

Vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens

Het is de verantwoordelijkheid van Fibrecount NV om alle mogelijke maatregelen te nemen ter bescherming van persoonlijke gegevens tegen vernieling, diefstal, verlies en toevallige of ongeoorloofde wijziging. Alle gegevens worden met de grootste discretie behandeld.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Deze mini-bestanden worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Ze maken voor u het gebruik van onze internetsite eenvoudiger, door de startpagina van uw keuze op te slaan. Deze informatie wordt door Fibrecount NV geenszins voor marketingdoeleinden gebruikt.

Toepasbaar recht en rechtspraak

Deze internetsite is uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. Beslissingen over geschillen waartoe deze internetsite aanleiding kan geven behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken.